W świecie finansów i nieruchomości w Polsce ostatnio zaszły znaczące zmiany. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która ma bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości, zwłaszcza dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie.

 

Podatek PCC: Krótka charakteryzacja

Podatek od czynności cywilnoprawnych, popularnie nazywany PCC, został wprowadzony ustawą z 9 września 2000 r. Jego głównym celem było opodatkowanie pewnych transakcji, które prowadziły do wzbogacenia się jednej ze stron. W praktyce oznaczało to, że podatnicy musieli samodzielnie zgłosić i opłacić podatek w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, chyba że podatek był pobierany przez inną stronę, np. notariusza.

 

Nowe zmiany w ustawie

Zniesienie 2% podatku PCC dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym to główna zmiana wprowadzona nową ustawą. Dla wielu młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w dorosłość i planują zakup mieszkania, to znacząca ulga finansowa. Dzięki tej zmianie, osoby te będą mogły przekierować zaoszczędzone środki na dodatkowe prace wykończeniowe, zakup mebli czy inne potrzeby związane z zakupem nieruchomości.

Sejm przyjął tę ustawę 26 maja, a prezydent podpisał ją 25 lipca. Zmiany te zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wprowadzenie tych zmian było możliwe dzięki nowelizacji wielu innych ustaw, takich jak ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa czy ustawa o gospodarce nieruchomościami.

 

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zniesienie podatku PCC będzie dotyczyć tych, którzy nabywają prawo własności mieszkania lub domu jednorodzinnego i nie posiadali wcześniej innych nieruchomości mieszkalnych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Jeśli nabywca posiadał udział w nieruchomości przekraczający 50% lub nabył go w drodze dziedziczenia, nie będzie mógł skorzystać z tej ulgi.

 

Dodatkowe zmiany w opodatkowaniu

Nowa ustawa nie ogranicza się tylko do zniesienia podatku PCC dla pierwszych nabywców mieszkań. Wprowadza także podwyższony, 6% podatek PCC dla osób, które kupują sześć lub więcej mieszkań w ramach jednej inwestycji. Ta zmiana ma na celu zahamowanie spekulacyjnych zakupów nieruchomości i zapewnić równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

 

Konsekwencje niewypłacenia podatku PCC

Chociaż nowa ustawa przewiduje wiele ulg, warto pamiętać o konsekwencjach niewypłacenia podatku PCC. Jeśli podatek nie zostanie opłacony, może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do nałożenia kary finansowej. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu PCC, kara może wynosić od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

 

 

Nowa ustawa dotycząca podatku PCC przynosi wiele zmian, które mają na celu wsparcie osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Jednak, jak w przypadku każdej ustawy, ważne jest dokładne zrozumienie jej przepisów i upewnienie się, że spełniamy wszystkie kryteria, aby skorzystać z dostępnych ulg.

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję