Prawo Karne

Prawo Karne

Specjalizuję się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych. Do spraw karnych podchodzę bardzo wnikliwie, gdyż wiemy, że często chodzi w nich o Twoje życie i przyszłość. Wspólnie planujemy linię obrony po zapoznaniu się z aktami sprawy. Aktywnie prowadzę postępowanie dowodowe gdy wymaga tego sytuacja. Gdy wina jest bezsporna staram się uzyskać najniższy możliwy wyrok. Darmowa porada: składanie wyjaśnień bez znajomości akt, nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza gdy nie przyznajesz się do zarzucanego czynu. Warto skorzystać z pomocy adwokat już przed pierwszym przesłuchaniem. Nie zawsze sprawa musi skończyć się rozprawą przed Sądem, czasami można ją zakończyć pomyślnie już na etapie postępowania przygotowawczego.