Prawna Windykacja Wierzytelności

 Kancelaria kompleksowo zajmuje się prawną windykacją wierzytelności swoich klientów, począwszy od skierowania do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty, poprzez reprezentację w procesach sądowych o zapłatę, w tym przed e-Sądem, aż po skierowanie sprawy do komornika i monitorowanie jego działań. Wspieramy komorników w poszukiwaniu majątków dłużników. Reprezentujemy też wierzycieli w sprawach skarg na czynności komornika, lub powództw przeciwegzekucyjnych składanych przez dłużników i inne osoby. W razie niewypłacalności dłużników podejmujemy niezbędne działania prawne do tego, aby wierzytelność naszego klienta mogła zostać zaspokojona z majątku innych osób, np. małżonka dłużnika, wspólnika, członka zarządu będącej dłużnikiem spółki kapitałowej. Ponadto, jeśli tylko jest to możliwe, podejmujemy niezbędne działania prawne zapobiegające „ucieczce z majątkiem” przez dłużnika, czyli aby roszczenie pieniężne naszego klienta było zabezpieczone jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku w sprawie o zapłatę, np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika lub przez inne formy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję