Prawna Windykacja Wierzytelności

Prawna Windykacja Wierzytelności

 Kancelaria kompleksowo zajmuje się prawną windykacją wierzytelności swoich klientów, począwszy od skierowania do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty, poprzez reprezentację w procesach sądowych o zapłatę, w tym przed e-Sądem, aż po skierowanie sprawy do komornika i monitorowanie jego działań. Wspieram komorników w poszukiwaniu majątków dłużników. Reprezentuję też wierzycieli w sprawach skarg na czynności komornika, lub powództw przeciwegzekucyjnych składanych przez dłużników i inne osoby. W razie niewypłacalności dłużników podejmuję niezbędne działania prawne do tego, aby wierzytelność naszego klienta mogła zostać zaspokojona z majątku innych osób, np. małżonka dłużnika, wspólnika, członka zarządu będącej dłużnikiem spółki kapitałowej. Ponadto, jeśli tylko jest to możliwe, podejmuję niezbędne działania prawne zapobiegające „ucieczce z majątkiem” przez dłużnika, czyli aby roszczenie pieniężne naszego klienta było zabezpieczone jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku w sprawie o zapłatę, np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika lub przez inne formy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.