Prawo Spadkowe

Konsekwencją rozwodu jest podział majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa. Z reguły jest to prowadzone w odrębnym postępowaniu po orzeczeniu rozwodu. W najprostszych sytuacjach (np. gdy jest zgoda stron) można podział majątku przeprowadzić podczas sprawy rozwodowej. W postępowaniu o podział majątku nie tylko dzielimy to co zgromadziliśmy, ale także rozliczamy wzajemne nakłady (np. z majątku osobistego na majątek wspólny) oraz rozstrzygamy spory o własność (jeżeli takie istnieją i dotyczą majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie przed rozwodem mieli majątkową wspólność małżeńską, to po rozwodzie, co do zasady ich udziały w majątku wspólnym będzie równy. W wyjątkowych przypadkach (np. gdy jeden z małżonków budował wspólny majątek a drugi go trwonił) można żądać przed Sądem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku.

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję