Prawo Spadkowe

Prawo Spadkowe

Konsekwencją rozwodu jest podział majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa. Z reguły jest to prowadzone w odrębnym postępowaniu po orzeczeniu rozwodu. W najprostszych sytuacjach (np. gdy jest zgoda stron) można podział majątku przeprowadzić podczas sprawy rozwodowej. W postępowaniu o podział majątku nie tylko dzielimy to co zgromadziliśmy, ale także rozliczamy wzajemne nakłady (np. z majątku osobistego na majątek wspólny) oraz rozstrzygamy spory o własność (jeżeli takie istnieją i dotyczą majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie przed rozwodem mieli majątkową wspólność małżeńską, to po rozwodzie, co do zasady ich udziały w majątku wspólnym będzie równy. W wyjątkowych przypadkach (np. gdy jeden z małżonków budował wspólny majątek a drugi go trwonił) można żądać przed Sądem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku.