Rozwód

Rozwód

Wiem jak ważną i trudną sprawą jest dla Ciebie rozwód, dlatego do prowadzenia spraw rozwodowych podchodzę ze szczególnym zaangażowaniem. Rozwód zaczyna się wniesieniem pozwu. Strona przeciwna ma prawo wnieść odpowiedź na pozew. W wyroku rozwodowym Sąd może orzec kto ponosi winę rozpadu małżeństwa lub nie orzekać o winie – w zależności od stanowiska zajętego przez strony procesu. W sytuacji gdyby tylko jedna ze stron została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, a w wyniku rozwodu pogorszyła się istotnie sytuacja materialna małżonka niewinnego, małżonek niewinny może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz. W postępowaniu o rozwód będą również rozstrzygane sprawy dotyczące małoletnich dzieci małżonków.

Często w związku rozwodem trzeba rozstrzygnąć trudne sprawy dzieci. W związku z tym pomagam również w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwa. Mam duże doświadczenie w sprawach rodzinnych i pomogłam już wielu osobom.