Prawo Pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy to w znacznej większości spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Są to przede wszystkim:

– sprawy, które obejmują roszczenia ze stosunku pracy i roszczenia związane ze stosunkiem pracy (np. roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenia),

– sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy (np. kiedy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia a charakter wykonywanej pracy świadczy, że powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że większość umów zlecenia z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej powinno być umowami o pracę, co można udowodnić przed sądem),

– sprawy o ustalenie treści stosunku pracy (np. o ustalenie, że umowa na czas określony jest w świetle prawa umową na czas nieokreślony)

– sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dochodzone od pracodawcy,

– spory związane z odmową wypłaty świadczeń z Funduszy Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników jak i pracodawców.

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję