Upadłość Konsumencka

Upadłość Konsumencka

Polskie prawo umożliwia osobie fizycznej ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka to szczególny rodzaj upadłości przeznaczony dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Obejmuje ona nie tylko osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, lecz także osoby, które taką działalność zakończyły. Upadłość konsumencka, jest metodą na wyjście z długów których nie jesteśmy w stanie spłacić. Jeżeli w wyniku niezawinionych przez siebie okoliczności nie stać się na spłatę kredytu zaciągniętego np. zakup mieszkania, to możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej stracisz co prawda praktycznie cały swój majątek, ale Twoje długi zostaną umorzone. Możemy pomóc Tobie w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i przeprowadzimy przez całe postępowanie upadłościowe.