Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Sprawy cywilne ze swej natury dotyczą rozwiązywani sporów pomiędzy podmiotami (osobami) prywatnymi. W szczególności będą to wszelkiego rodzaju spory związane z zawieranymi umowami, związane z wykonywaniem prawa własności, z bezpodstawnym wzbogaceniem lub wynikające z czynów niedozwolonych. Wszędzie tam gdzie powstaje spór pomiędzy podmiotami prywatnymi jestem w stanie pomóc.