Prawo imigracyjne

Immigration law / professional immigration lawyer

we offer:

 • Applications for work permits 
 • Representation and proceedings for legalization of residence of foreigners – TRC (Temporary Resident Card – Karta Pobytu)
 • Appearance and representation before administrative authorities
 • Establishment of companies and changes in the KRS (polish company resister)
 • Family reunification – We will help you bring your family into the country
 • Permanent residence card in Poland

We will assist you in the process of legalizing the employment and residence of foreigners in Poland.

We will help you obtain work permits for your employees and ensure their legal stay in the country. Our offer is addressed both to entrepreneurs wishing to employ foreigners but also to individuals seeking to legalize their work and stay in Poland.

PL

W zakresie naszej oferty znajdują się:

 • Sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwoleń na pracę 
 • Reprezentacja i postępowanie w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców – TRC (Karta Pobytu Czasowego)
 • Występowanie i reprezentacja przed organami administracyjnymi
 • Zakładanie spółek i zmiany w KRS
 • Łączenie rodzin – pomożemy Ci sprowadzić Twoją rodzinę do kraju
 • Reprezentacja w sprawie pozyskania karty stałego pobytu w Polsce

Pomożemy Państwu w procesie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Pomożemy pozyskać zezwolenia na pracę dla Państwa pracowników oraz zapewnić im legalny pobyt w kraju. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców chcących zatrudniać cudzoziemców ale też do indywidualnych osób, starających się zalegalizować swoją pracę i pobyt w Polsce.


Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję