Pekao S.A., będący jednym z filarów polskiego sektora bankowego, w ostatnich latach stał się przedmiotem zainteresowania wielu ekspertów i analityków ze względu na sposób zarządzania portfelem kredytów we frankach. W świetle najnowszych danych z 2023 roku, warto dokładnie przyjrzeć się sytuacji tego banku, zwłaszcza w kontekście relacji z frankowiczami.

 

Stabilność finansowa i rezerwy frankowe

Pekao S.A. wyróżnia się na tle innych banków znaczącymi rezerwami frankowymi. W raporcie za I półrocze 2023 roku bank podkreślił, że posiada jedne z największych rezerw frankowych na rynku. Co więcej, odpisy za ten okres były niższe o 40,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To świadczy o skutecznym zarządzaniu ryzykiem oraz o tym, że bank jest przygotowany na ewentualne straty związane z kredytami we frankach.

 

Relacje z frankowiczami i postępowania sądowe

Mimo dobrej kondycji finansowej, Pekao S.A. musi stawić czoła licznych postępowaniom sądowym. W pierwszym półroczu 2023 roku bank przegrywał aż 97,8% spraw sądowych z frankowiczami. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to odsetek ten wynosił 95%.

W samym tylko drugim kwartale 2023 roku do sądów wpłynęło 643 powództwa przeciwko Pekao S.A. To wzrost o 18,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wartość portfela kredytów frankowych w Pekao na koniec czerwca 2023 roku wynosiła około 2,3 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,56 mld zł.

 

Perspektywy dla frankowiczów

Frankowicze stoją przed dylematem: czy pozwać bank, który jest w dobrej kondycji finansowej? Analiza sytuacji wskazuje, że warto to zrobić jak najszybciej. Procesy sądowe mogą trwać kilka lat, a obecnie sądy są coraz bardziej obciążone sprawami związanymi z kredytami frankowymi.

Dodatkowo, obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce jest korzystna dla frankowiczów. Wysokie stopy procentowe w kraju mogą przynieść im dodatkowe korzyści w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Eksperci przewidują jednak, że w ciągu najbliższego roku może dojść do 3-4 obniżek stóp procentowych, co wpłynie na wysokość odsetek za zwłokę.

 

Podsumowanie i rekomendacje

Pekao S.A., mimo swojej silnej pozycji na rynku, musi stawić czoła wyzwaniom związanym z kredytami frankowymi. Frankowicze, z kolei, powinni być świadomi swoich praw i możliwości pozwania banku, zwłaszcza w obecnej korzystnej sytuacji ekonomicznej.

Zapraszamy do naszej kancelarii, aby  przeanalizować swoją sytuację i rozważać wszelkie dostępne opcje. Pozwanie banku w obecnych warunkach może okazać się korzystne, zwłaszcza w świetle niekorzystnych dla banku wyroków TSUE. Jeśli jesteś frankowiczem i zastanawiasz się nad swoją sytuacją, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi eksperci pomogą Ci przeanalizować Twoją sytuację.

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję