20 lipca 2023 roku, Getin Noble Bank (GNB) oficjalnie ogłosił upadłość. Ta wiadomość wywołała wiele pytań i obaw wśród kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, popularnie nazywanych frankowiczami. W tym artykule omówimy, co ta upadłość oznacza dla frankowiczów i jak mogą oni zabezpieczyć swoje interesy.

 

Upadłość Getin Noble Banku: Co to oznacza?

Upadłość banku oznacza, że bank nie jest w stanie spłacić swoich długów i zobowiązań. W przypadku GNB, upadłość została ogłoszona po tym, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) złożył wniosek o upadłość banku w kwietniu 2023 roku. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk masy upadłościowej przejmuje kontrolę nad bankiem i zarządza jego aktywami w celu spłaty wierzycieli.

 

Jakie są konsekwencje dla frankowiczów?

Frankowicze, którzy mają czynne umowy kredytowe z GNB, mogą być szczególnie dotknięci upadłością banku. Wiele z tych umów zawiera klauzule, które mogą być uznane za niedozwolone, a w związku z tym mogą być nieważne. Jednak, pomimo upadłości banku, umowa kredytu dalej obowiązuje, natomiast po konsultacji z prawnikiem, możesz rozważyć warto ten kredyt dalej spłacać i jakie mogą być konsekwencje jego niespłacania.

 

Jak frankowicze mogą zabezpieczyć swoje interesy?

Frankowicze, którzy mają czynne umowy kredytowe z GNB, mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności do masy upadłościowej. Jest to kluczowy krok, który pozwoli im na ochronę swoich interesów. Ważne jest, aby zgłoszenie zawierało poprawnie sformułowane oświadczenie o potrąceniu, które jest podstawą do dokonania wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy z bankiem.

 

Czy postępowania przeciwko upadłemu Getinowi zostaną zawieszone?

W zależności od rodzaju roszczeń, niektóre postępowania przeciwko GNB mogą zostać zawieszone. Na przykład, postępowania o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej prawdopodobnie nie zostaną zawieszone. Jednak postępowania o zapłatę mogą zostać zawieszone.

 

Co będzie z umowami frankowymi zawierającymi niedozwolone klauzule abuzywne?

Umowy kredytowe, które zawierają niedozwolone klauzule, mogą być uznane za nieważne. W takim przypadku, kredytobiorcy mogą zażądać zwrotu kwot wpłaconych na podstawie tych umów. Jeśli syndyk nie uzna wierzytelności kredytobiorcy, kredytobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Jak nie dać się syndykowi GNB?

Eksperci radzą, aby kredytobiorcy, którzy nadal spłacają swoje zobowiązania, kontynuowali spłatę swoich kredytów. Syndyk nie ma prawa wypowiedzieć umowy kredytowej ani zabrać nieruchomości obciążonej hipoteką, o ile kredyt jest spłacany na bieżąco.

 

Rola adwokata w sporze z upadłym bankiem

W związku z upadłością GNB, frankowicze mogą potrzebować pomocy prawnej. Ważne jest, aby wybrać doświadczonego prawnika, który ma doświadczenie w obszarze unieważniania umów kredytów pseudowalutowych. Niedoświadczony prawnik może nie być w stanie skutecznie reprezentować interesów kredytobiorcy w skomplikowanym postępowaniu upadłościowym.

 

Podsumowanie

Upadłość Getin Noble Banku to poważna sytuacja, która ma wpływ na wielu kredytobiorców, zwłaszcza frankowiczów. Ważne jest, aby frankowicze zrozumieli swoje prawa i obowiązki w tej sytuacji, a także podjęli odpowiednie kroki w celu ochrony swoich interesów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o wycenę

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:

– ryczałt za umówioną pracę,

– wynagrodzenie za godzinę pracy,

– ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

Dane kontaktowe

noun-map-pin-1037256 kopia

ul.Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  Zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję